Image
Image
Image
Image
Image
Image

Rynek energii słonecznej w Polsce

Wraz z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej 28/2009, polski ustawodawca jako ostatnie państwo członkowskie Unii Europejskiej uchwala odpowiednią ustawę o odnawialnych źródłach energii. Tak więc i dla polskiego rynku energii słonecznej uchwalony zostanie zbiór reguł dot. wynagradzania odnawialnego wytwarzania energii elektrycznej, zwłaszcza wytwarzania wykorzystującego energię słoneczną.

czytaj dalej